Sprawozdania i wyniki z egzaminu maturalnego od 2006r. do 2010 r.

Sprawozdanie przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla województwa mazowieckiego


Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r. dla powiatów województwa mazowieckiegoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku  w województwie mazowieckim.


Sprawozdanie uwzględnia:
 


Dane zawarte w tej publikacji proponujemy analizować wraz ze Sprawozdaniem z egzaminu maturalnego 2010 dotyczącym wyników matury w kraju - przygotowanym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w maju 2010 roku. Mamy nadzieję, że nasze wspólne doświadczenia przełożą się na coraz sprawniejszą organizację tego przedsięwzięcia w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Egzamin maturalny - termin główny 2010 r. Średnie wyniki procentowe dla szkół z województwa mazowieckiego (uwzględniono tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do przedmiotów obowiązkowych.)WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W  2010 ROKU

    Przekazujemy Państwu wstępne wyniki egzaminu maturalnego w czterech plikach:

Szczegółową analizę i interpretację wyników z wszystkich przedmiotów maturalnych przedstawimy w terminie późniejszym.Osiągnięcia maturzystów w roku 2009

Podobnie jak w latach ubiegłych omówienie wyników matury zamieściliśmy w trzech zeszytach:

  • Zeszyt 1 - sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2009 roku (dane ogólne) wraz ze wskazówkami do analizy i interpretacji wyników egzaminu maturalnego; tabelaryczne zestawienie wyników w powiatach województwa mazowieckiego, analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • Zeszyt 2 - analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
  • Zeszyt 3 - analiza wyników egzaminu maturalnego z: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii, matematyki

Jednocześnie publikujemy sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2009 r. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 
Osiągnięcia maturzystów w roku 2008

Omówienie wyników matury zamieściliśmy w trzech zeszytach:

  • Zeszyt 1 - sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2008 roku (dane ogólne) wraz ze wskazówkami do analizy i interpretacji wyników egzaminu maturalnego; tabelaryczne zestawienie wyników w powiatach województwa mazowieckiego, analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • Zeszyt 2 - analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
  • Zeszyt 3 - analiza wyników egzaminu maturalnego z: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii, matematyki

 

Sprawozdanie o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2007 >>
29 czerwca 2007 12:12


Osiągnięcia maturzystów w roku 2007

Omówienie wyników matury zamieściliśmy w trzech zeszytach:

  • Zeszyt 1 - sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2007 roku (dane ogólne) wraz ze wskazówkami do analizy i interpretacji wyników egzaminu maturalnego; tabelaryczne zestawienie wyników w powiatach województwa mazowieckiego, analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • Zeszyt 2 - analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
  • Zeszyt 3 - analiza wyników egzaminu maturalnego z: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii, matematyki

 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w  2010 roku >>
30 czerwca 2010 08:00

Wstępna informacja przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu maturalnego 2010 >>
29 czerwca 2010 10:28

 


Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim W 2009 roku

Sprawozdania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla kraju

Osiągnięcia maturzystów w roku 2008

 

 

Wyniki egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów w 2007 r.


Pliki w formacie .pdf 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2007 r. dla województwa mazowieckiego

Pliki w formacie .xls 

Egzaminy pisemne liczba zdających przedmioty w powiatach (wszystkie zgłoszenia)
07 maja 2007 12:42

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) uzyskane z poszczególnych poziomów egzaminu maturalnego  w 2007 r. dla powiatów województwa mazowieckiego

Pliki w formacie .xls 


Z poszczególnych przedmiotów:

 

  Statystyki wyników matury dla województwa mazowieckiego w sesji wiosennej roku 2005/2006

Wszystkie arkusze są w formacie .pdf

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl