Status prawny

STATUS PRAWNY

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. nr 14, poz. 134 z późn. zm.), a także w oparciu o statut nadany zarządzeniem nr 459 dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

Siedzibą Komisji jest m. st. Warszawa.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podlega Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Działalnością Komisji kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydata na stanowisko dyrektora Komisji wyłania się w drodze konkursu ogłaszanego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie jest państwową jednostką budżetową.

 

 

© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl