Stan majątku

 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2020r.:    170 041,36 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2019r.:    195 797,96 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2018r.:    381 818,72 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2017r.:    379 505,82 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2016r.:    205 806,08 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2015r.:    294 388,58 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2014 r.:   255 901,26 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2013 r.:   244 503,01 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2012 r.:   245 602,24 zł
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2011 r.:   212 493,95 zł,
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2010 r.:   341 316,77 zł.
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2009 r.:   590 455,83 zł.
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2008 r.:   858 421,24 zł.
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 31.12.2007 r.:   884 791,63 zł.
 • Stan majątku (środki trwałe, wartość netto) na dzień 30.09.2006 r.:   1 512 958,66 zł.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl