Szkolenia

Szkolenia egzaminatorówW celu zgłoszenia się na szkolenie należy:

  • zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (Elektroniczny System Egzaminatora) na stronie OKE;
  • zalogować się na swoim koncie i wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i formularz dla kandydatów;
  • wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza) , dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni oraz dokument o kwalifikacjach pedagogicznych (wszystkie kserowane dokumenty muszą być uwierzytelnione przez pracodawcę)
  • podpisany wniosek (w formie papierowej wraz z załącznikami) złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa. (dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami).

 

 

 
EGZAMINATORZY – OKE w WARSZAWIE 
Liczba egzaminatorów - stan na 23.01.2014r. 

 
Rodzaj egzaminu Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
Sprawdzian  
Sprawdzian standardowy 1455
sprawdzian dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 19
sprawdzianu dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 2
sprawdzianu dla uczniów niewidzących i słabo widzących -
Egzamin gimnazjalny  
egzamin gimnazjalny – część I humanistyczna  
standardowy 1636
dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 8
dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 3
dla uczniów niewidzących i słabo widzących -
  egzamin gimnazjalny – część II matematyczno-przyrodnicza  
standardowy 2102
dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 7
dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących. 4
dla uczniów niewidzących i słabo widzących -
 egzamin gimnazjalny – część III z języka obcego nowożytnego  
z języka angielskiego 560
z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka angielskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka niemieckiego 141
z języka niemieckiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka niemieckiego dla niewidomych i słabo widzących -
z języka niemieckiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka rosyjskiego 38
z języka rosyjskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka rosyjskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka rosyjskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka francuskiego 21
z języka francuskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka francuskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka francuskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka hiszpańskiego 12
z języka hiszpańskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka hiszpańskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka hiszpańskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka włoskiego 3
z języka włoskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka włoskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka włoskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
EGZAMIN MATURALNY  
Rodzaj egzaminu Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
z języka polskiego 1875
z języka polskiego dla niesłyszących 4
z języka polskiego dla niewidomych -
z języka angielskiego 1469
z języka angielskiego w szkołach dwujęzycznych 25
z języka angielskiego dla niewidomych -
z języka angielskiego dla niesłyszących 1
z języka niemieckiego 739
z języka niemieckiego w szkołach dwujęzycznych 15
z języka niemieckiego dla niewidomych -
z języka niemieckiego dla niesłyszących -
z języka rosyjskiego 448
z języka rosyjskiego w szkołach dwujęzycznych 3
z języka rosyjskiego dla niewidomych -
z języka francuskiego 195
z języka francuskiego w szkołach dwujęzycznych 15
z języka hiszpańskiego 23
z języka hiszpańskiego w szkołach dwujęzycznych 8
z języka włoskiego 22
z języka szwedzkiego 1
z języka słowackiego 1
z języka białoruskiego 1
z języka litewskiego -
z języka ukraińskiego 1
z języka kaszubskiego -
z języka łacińskiego 20
z języka greckiego 2
z matematyki 1380
z matematyki dla niewidomych -
z fizyki z astronomią 209
z informatyki 65
z informatyki dla niewidomych -
z biologii 437
z biologii dla niewidomych -
z geografii 440
z geografii dla niewidomych -
z chemii 377
z chemii dla niewidomych -
z historii 590
z historii dla niewidomych 1
z filozofii 6
z historii sztuki 28
z historii muzyki 9
z wiedzy o społeczeństwie 307
z wiedzy o społeczeństwie dla niewidomych -
z wiedzy o społeczeństwie dla niesłyszących 1
z wiedzy o tańcu 2

 

EGZAMIN ZAWODOWY („STARY”)    
Symbol zawodu Nazwa Zawodu Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
311[02] Technik analityk 10
311[04] Technik budownictwa 47
311[06] Technik dróg i mostów kolejowych 1
311[07] Technik elektronik 39
311[08] Technik elektryk 47
311[10] Technik geodeta 13
311[17] Technik hydrolog 1
311[20] Technik mechanik 115
311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 13
311[24] Technik ochrony środowiska 12
311[25] Technik obuwnik 12
311[28] Technik poligraf 7
311[29] Technik pożarnictwa 6
311[31] Technik technologii chemicznej 4
311[32] Technik technologii drewna 5
311[34] Technik technologii odzieży 15
311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych 4
311[37] Technik telekomunikacji 5
311[39] Technik urządzeń sanitarnych 3
311[45] Technik drogownictwa 2
311[50] Technik mechatronik 10
311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 5
311[52] Technik pojazdów samochodowych 11
311[54] Technik energetyk 5
311[55] Technik gazownictwa 2
312[01] Technik informatyk 110
312[02] Technik teleinformatyk 5
313[01] Fototechnik 5
313[04] Technik urządzeń audiowizualnych 1
313[05] Fotograf 8
313[06] Asystent operatora dźwięku 1
314[06] Technik awionik 2
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 10
321[01] Technik hodowca koni 4
321[02] Technik leśnik 1
321[03] Technik ogrodnik 23
321[05] Technik rolnik 27
321[07] Technik architektury krajobrazu 15
321[09] Technik technologii żywności 13
321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 68
321[11] Dietetyk 2
322[01] Asystentka stomatologiczna 7
322[03] Higienistka stomatologiczna 4
322[06] Ratownik medyczny 20
322[09] Technik dentystyczny 6
322[10] Technik farmaceutyczny 11
322[12] Technik masażysta 13
322[13] Technik ortopeda 1
322[14] Technik weterynarii 4
322[15] Terapeuta zajęciowy 10
322[17] Protetyk słuchu 5
322[19] Technik elektroradiolog 1
341[01] Technik agrobiznesu 30
341[02] Technik ekonomista 232
341[03] Technik handlowiec 89
341[04] Technik hotelarstwa 26
341[05] Technik obsługi turystycznej 10
341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 55
341[08] Technik turystyki wiejskiej 1
342[01] Technik organizacji reklamy 3
342[02] Technik spedytor 2
342[03] Technik eksploatacji portów i terminali 1
342[04] Technik logistyk 13
343[01] Technik administracji 18
346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 11
346[03] Opiekunka środowiskowa 10
346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 21
346[05] Opiekun osoby starszej 2
347[09] Florysta 3
348[02] Technik archiwista 4
348[03] Technik informacji naukowej 6
412[01] Technik rachunkowości 21
419[01] Technik prac biurowych 9
421[02] Technik usług pocztowych i finansowych 2
512[01] Kelner 10
512[02] Kucharz 61
512[05] Kucharz małej gastronomii 153
513[01] Opiekunka dziecięca 8
513[02] Opiekun medyczny 34
514[01] Fryzjer 32
514[02] Technik usług fryzjerskich 10
514[03] Technik usług kosmetycznych 25
515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 11
522[01] Sprzedawca 106
522[02] Technik księgarstwa 2
613[01] Rolnik 6
621[01] Ogrodnik 37
712[01] Betoniarz-zbrojarz 6
712[02] Cieśla 14
712[04] Monter konstrukcji budowlanych 2
712[06] Murarz 49
713[01] Dekarz 8
713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 15
713[05] Posadzkarz 34
713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 40
714[01] Malarz-tapeciarz 24
714[03] Lakiernik 6
721[01] Blacharz 6
721[03] Blacharz samochodowy 5
722[02] Operator obrabiarek skrawających 44
722[03] Ślusarz 63
722[04] Kowal 3
723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 29
723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 27
723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 106
724[01] Elektryk 45
724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 9
724[03] Monter-elektronik 11
724[05] Elektromechanik 37
725[01] Monter-elektronik 1
734[02] Introligator 6
741[01] Cukiernik 30
741[02] Piekarz 19
741[03] Rzeźnik-wędliniarz 9
742[01] Stolarz 18
743[01] Krawiec 33
743[03] Tapicer 10
744[01] Kaletnik 6
744[02] Obuwnik 15
815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 2
825[01] Drukarz 6
913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2
EGZAMIN W ZAWODZIE („NOWY”)    
  Nazwa kwalifikacji Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
Symbol kwalifikacji    
A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła -
A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych -
A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykantów ceramicznych -
A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych -
A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych -
A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 9
A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych 10
A.8. Wytwarzanie obuwia 27
A.9. Wyprawianie skór -
A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 10
A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich 4
A.12. Wykonywanie usług krawieckich 48
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 23
A.14. Realizacja procesów introligatorskich 15
A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 13
A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych -
A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich -
A.18. Prowadzenie sprzedaży 197
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 42
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 14
A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej 2
A.22. Prowadzenie działalności handlowej 89
A.23. Projektowanie fryzur 10
A.24. Wykonywanie prac biurowych 11
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 14
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 10
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 10
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 6
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 6
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 21
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 21
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 21
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 3
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 3
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 232
A.36. Prowadzenie rachunkowości 259
A.37. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych -
A.38. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych -
A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej -
A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 14
A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych -
A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych -
A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych -
A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 1
A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 1
A.46. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych 4
A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła -
A.48.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl