Instrukcja

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Dostęp do informacji zamieszczonych na stronach BIP OKE umożliwia menu przedmiotowe, znajdujące się w lewej części ekranu. Dzieli ono treści udostępnione w Biuletynie na grupy tematyczne. Jednokrotne kliknięcie na odnośniku powoduje przejście do podstrony dotyczącej danego tematu. Treść wyświetlana jest w środkowej części okna.

W celu łatwiejszego dotarcia do interesujących użytkownika tematów, na stronie zamieszczono moduł wyszukujący, umożliwiający odnalezienie żądanego słowa lub frazy.

Informacje dotyczące zmian na stronach BIP dostępne są w "rejestrze zmian", umożliwiającym szybkie zapoznanie się użytkownika z wprowadzonymi aktualizacjami.

 

 

 

© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl