Zasady wydawania

Ogólne zasady wydawania duplikatów

Absolwent może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:  świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości...

Czytaj więcej

Data publikacji: 2010-04-01 11:32:41Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl