Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2023r.

Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2023r.

Sprawozdanie za rok 2023

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl