Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2017 roku w województwie mazowieckim

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2017 roku w województwie mazowieckim.

 

Sprawozdanie uwzględnia:

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.  
Analizę wyników egzaminu maturalnego z geografii. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z biologii. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii. 
Analizę wyników egzaminu maturalnego z chemii.  
Analizę wyników egzaminu maturalnego z informatyki

Sprawozdanie z przedmiotów humanistycznych egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2017 w województwie mazowieckim

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl