Dostawa sprzętu komputerowego: Pamięć masowa, zasilanie awaryjne (UPS) z bateriami - sieć i serwer - WOA.260.4.2024.MP

Dostawa sprzętu komputerowego: Pamięć masowa, zasilanie awaryjne (UPS) z bateriami - sieć i serwer - WOA.260.4.2024.MP

Ogłoszenie o zamówieniu - WOA.260.4.2024.MP Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - WOA.260.4.2024.MP

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl