Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl