OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego -Ekspert z języka angielskiego (egzamin maturalny)

OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego -Ekspert z języka angielskiego (egzamin maturalny)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl