Sprawozdania i wyniki w roku 2023r.

Sprawozdania i wyniki w roku 2023r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2023 r.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2023 r. w województwie mazowieckim.

Matura w formule 2023

Matura w formule 2015

Informacje w skali kraju

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl