Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2022r.

Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2022r.

Sprawozdanie za rok 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl