Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2021 r. i sesji zimowej 2022 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2021 r. i sesji zimowej 2022 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl