Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji lato-2022

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji lato-2022

Tabele danych do pobrania w formacie excel. (pobieranie pliku za pomocą "Zapisz jako"

Formuła PP2017 i PP2019 (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe)

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl