Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Wyniki tylko dla terminu głównego:


Uwaga: Jeśli po kliknięciu linku nie rozpocznie się pobieranie pliku – użyj prawego przycisku myszki i wybierz opcję "Zapisz link jako" następnie zapisujemy plik w wybranej lokalizacji oraz rozwijamy menu znajdujące się pod strzałką na belce narzędziowej i wybieramy opcję „Zachowaj jako” – podana instrukcja ma zastosowanie w przeglądarce Chrome

Uwaga: Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Chrome, FireFox, Microsoft Edge

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl