Konkurs dla kandydatów na autorów i recenzentów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego

Konkurs dla kandydatów na autorów i recenzentów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów i recenzentów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego. Wykaz kwalifikacji, w których będą tworzone  materiały egzaminacyjne zawiera  Załącznik 2 .


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie odpowiedniego zgłoszenia ( Załącznik 4a. / Załącznik 4b . / Załącznik 4c. ) i przesłanie na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres konkursWEZ@oke.poznan.pl (Uwaga - jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego dokumentu) w temacie należy wpisać Konkurs egzamin zawodowy.

Zgłoszenia należy przesłać osobno dla każdej kwalifikacji i funkcji.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 r.

Oceny kandydatów biorących udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Kierownik WEZ i koordynatorzy zawodu w Wydziale Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Kryteria wyboru kandydatów:

  • spełnienie wymagań koniecznych określonych w zgłoszeniu kandydata,
  • wybierani będą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach dodatkowych,
  • pierwszeństwo w naborze mają osoby zamieszkałe w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz o wykonanie próby pracy. Na potrzeby Konkursu Kandydat sam uwierzytelnia przedkładane Komisji kopie dokumentów.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną 7 lipca 2022 r.

Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

Wykaz załączników:

Załącznik nr 2 . Wykaz kwalifikacji wraz z liczbą arkuszy do opracowania

Dla nauczyciela:

Dla pracownika szkoły wyższej:

Dla przedstawiciela pracodawcy:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl