Konkurs kandydatów na członków Zespołów Krajowych ds. egzaminów zawodowych

Konkurs kandydatów na członków Zespołów Krajowych ds. egzaminu zawodowego

 

§ 1. Cel konkursu

 

Pozyskanie kandydatów na członków Zespołów Krajowych PPKZ 2019 ds. egzaminu zawodowego

§ 2. Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-840 Warszawa.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 

1.     Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.

2.     Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.     Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie skanu zgłoszenia na
        adres e-mail: elzbieta.poplawska@oke.waw.pl (w temacie należy wpisać Konkurs WEZ) lub
        pocztą tradycyjną na adres OKE w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa (na kopercie
        należy wpisać Konkurs WEZ).

§ 4. Termin przesyłania dokumentacji

 

1.     Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.

2.     Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymają zawiadomienie na adres e-mail.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu

 

1.     Kandydat spełniający kryteria oceny może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów
        potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

2.     W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

  • Konkurs kandydatów na członków Zespołów Krajowych ds. egzaminu zawodowego - WORD
  • Konkurs kandydatów na członków Zespołów Krajowych ds. egzaminu zawodowego - PDF
  • Załącznik 1 - WORD
  • Załącznik 1 - PDF
  • Załącznik 2 - WORD
  • Załącznik 2 - PDF
  • Załącznik 3 - WORD
  • Załącznik 3 - PDF
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl