INFORMACJA o wynikających z RODO ograniczeniach w realizacji praw osób, których dane dotyczą

INFORMACJA

o wynikających z RODO ograniczeniach w realizacji praw osób, których dane dotyczą

Informuję, że ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)    

Zmiany dotyczą ograniczeń  w realizacji określonych w RODO następujących praw osób, których dane dotyczą:

  • art. 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

  • art. 16 Prawo do sprostowania danych

Ogranicza się stosowanie art. 16 w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych.

  • art. 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ogranicza się stosowanie prawa w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl