Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie Czerwiec – lipiec 2021

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie Czerwiec – lipiec 2021 - PP2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl