Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie Czerwiec – lipiec 2021

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie Czerwiec – lipiec 2021 - PP2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl