Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w terminie czerwiec – lipiec 2021

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w terminie czerwiec – lipiec 2021 - PP 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl