Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2021 roku w województwie mazowieckim.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2021 roku w województwie mazowieckim.

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie uwzględnia:

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2021 roku. Dane ogólne.

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z geografii .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z biologii .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z chemii .

Analizę wyników egzaminu maturalnego z informatyki .

Sprawozdanie z przedmiotów humanistycznych egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2021 w województwie mazowieckim .

Liczba odsłon: 6575
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl