MINISTER EDUKACJI I NAUKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora

MINISTER EDUKACJI I NAUKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl