MINISTER EDUKACJI I NAUKI - ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela informatyki i matematyki

MINISTER EDUKACJI I NAUKI - ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela informatyki i matematyki
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl