Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji zima-2021 (styczeń-luty)

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji zima-2021 (styczeń-luty)

Tabele danych do pobrania w formacie excel.

Formuła PP2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

Formuła PP2017 i PP2019 (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl