Sprawozdania z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2020 r. i sesji zimowej 2021 r.

Sprawozdania z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2020 r. i sesji zimowej 2021 r.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl