Sprawozdania z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2020 r. i sesji zimowej 2021 r.

Sprawozdania z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2020 r. i sesji zimowej 2021 r.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl