Sprawozdanie z egzaminu zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 województwo mazowieckie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl