Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w formule PP2012 i PP2017, który odbył się w sesji lato2020 (czerwiec-lip)

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w formule PP2012 i PP2017, który odbył się w sesji lato-2020 (czerwiec-lipiec)

Tabele danych do pobrania w formacie excel.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl