Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Wyniki dla terminu głównego wraz z terminem dodatkowym

Wyniki tylko dla terminu głównego:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl