Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie który odbył się w sesji Zima-2020

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie który odbył się w sesji Zima-2020

Tabele danych do pobrania w formacie excel.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl