Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2019 roku w województwie mazowieckim.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2019 roku w województwie mazowieckim.

Sprawozdanie uwzględnia:

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne.

 1. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego
 2. Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki
 3. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 4. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.
 5. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
 6. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego.
 7. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego.
 8. Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego.
 9. Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii
 10. Analizę wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
 11. Analizę wyników egzaminu maturalnego z geografii.
 12. Analizę wyników egzaminu maturalnego z biologii.
 13. Analizę wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii.
 14. Analizę wyników egzaminu maturalnego z chemii.
 15. Analizę wyników egzaminu maturalnego z informatyki
 16. Sprawozdanie z przedmiotów humanistycznych egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2019 w województwie mazowieckim
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl