Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku 2019 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl