Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2019r.

Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl