Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2019r.

Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl