Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku w województwie mazowieckim.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku w województwie mazowieckim.

Sprawozdanie uwzględnia:

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne.

Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego.  
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii  
Analizę wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z geografii.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z biologii.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii.   
Analizę wyników egzaminu maturalnego z chemii.  
Analizę wyników egzaminu maturalnego z informatyki

Sprawozdanie z przedmiotów humanistycznych egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2018 w województwie mazowieckim

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl