Sprawozdania i wyniki w roku 2018

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku w województwie mazowieckim

 

Średnie wyniki z egzaminów pisemnych uwzględniające tylko absolwentów z 2018r. przystępujących do egzaminu wg. nowej formuły.

Zdawalność egzaminów maturalnych w sesji głównej - maj 2018r.

Średnie wyniki procentowe tegorocznych absolwentów z egzaminów pisemnych w szkołach woj. mazowieckiego 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl