Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku 2018 r.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w roku 2018
w województwie mazowieckim

 

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

 

 

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl