Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2017r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2017 roku

Treść dokumentu >

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl