Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2018 roku

Treść dokumentu >

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl