Sprawozdania i wyniki w roku 2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2017 roku w województwie mazowieckim

Wstepna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju 2017 r. w województwie mazowieckim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2017 r.

Średnie wyniki z egzaminów pisemnych uwzględniające tylko absolwentów z 2017r. przystępujących do egzaminu wg. nowej formuły:

 

Zdawalność egzaminów maturalnych w sesji majowej 2017r.

 

Średnie wyniki procentowe z egzaminów pisemnych w szkołach woj. mazowieckiego
(w wynikach uwzględniono tylko tegorocznych absolwentów)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl