Wykaz dokumentów, które utraciły ważność od początku roku 2016 i 2017 (egzamin eksternistyczny)

Wykaz dokumentów, które utraciły ważność od początku roku 2016 i 2017 (egzamin eksternistyczny)

Typ szkoły Numer świadectwa Data wystawienia dokumentu Data wydania duplikatu
Liceum ogólnokształcące L/70000010/14 2014.03.28 2016.09.23
Liceum ogólnokształcące L/70000056/13 2013.12.01 2016.10.12
Liceum ogólnokształcące L/70000029/15 2015.11.27 2016.12.21
Liceum ogólnokształcące L/70000023/15 2015.11.27 2017.01.23
Liceum ogólnokształcące L/70000029/15 2015.11.27 2017.03.10
Liceum ogólnokształcące L/70000023/15 2015.11.27 2017.03.10
Liceum ogólnokształcące L/70000029/15 2015.11.27 2017.03.10
Liceum ogólnokształcące L/70000045/16 2016.11.25 2017.10.27

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl