Świadectwa kwalifkiacyjne, które utraciły ważność w 2017 r.

Świadectwa kwalifkiacyjne, które utraciły ważność w 2017 r.

 

Numer zaświadczenia Data wystawienia dokumentu Data wydania duplikatu
K/70023702/16 2016.08.26 2017.01.20
K/70006403/15 2015.03.27 2017.02.10
K/70031900/16 2016.08.26 2017.03.06
K/70016115/15 2015.08.28 2017.03.17
K/70035056/16 2016.08.26 2017.05.17
K/70007288/17 2017.03.31 2017.05.17
K/70031393/16 2016.08.26 2017.05.26
K/70011950/16 2016.03.30 2017.05.26
K/70023528/16 2016.08.26 2017.06.03
K/70016377/15 2015.08.28 2017.06.07
K/70020590/16 2016.08.26 2017.09.08
K/70015953/17 2017.03.31 2017.09.12
K/70008521/14 2014.08.27 2017.09.22
K/70019222/16 2016.08.26 2017.09.22
K/70012816/17 2017.03.31 2017.12.01
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl