Wykaz dokumentów, które utraciły ważność od początku roku 2017 (sprawdzian)

Wykaz dokumentów, które utraciły ważność od początku roku 2017 (sprawdzian)

Numer zaświadczenia Data wystawienia dokumentu Data wydania duplikatu
P/70026112/16 2016.06.24 2017.02.03
P/70035990/16 2016.06.24 2017.06.03
P/70047182/15 2015.06.26 2017.09.08
P/70015726/16 2016.06.24 2017.09.22
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl