Sprawozdanie z egz. gimnazjalnego przeprowadzonego w szkołach dla dorosłych w styczniu 2016 r.

Sprawozdanie z egz. gimnazjalnego przeprowadzonego w szkołach dla dorosłych w styczniu 2016 r.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl