Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 r.


Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl