Sprawozdania i wyniki w roku 2015

 Powiaty:

 

Średnie wyniki procentowe szkół

 

 

Średnie wyniki szkół (plik Excela)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl