Oferta pracy Egzaminator/Ekspert w Wydziale Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur hiszpański, rosyjski, matematyka

Oferta pracy: Egzaminator/Ekspert w Wydziale Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur - język hiszpański

Oferta pracy: Egzaminator/Ekspert w Wydziale Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur - język rosyjski

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl