Sprawozdania i wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2008 r.

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (sesja letnia 2008r.)>>

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl