Sprawozdania i wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r.

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (sesja lato 2009) >>

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl