Sprawozdania i wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2011r. >>


Omówienie wyników po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (prezentacja_2011)
>>

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl