Sprawozdania i wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012/2013 roku w województwie mazowieckim >>
17 września 2013 14:08

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku >>
30 sierpnia 2013 08:45

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl